BUDOWA DOMU BEZ POZWOLENIA JUŻ MOŻLIWA!
BUDOWA DOMU BEZ POZWOLENIA JUŻ MOŻLIWA!

 

Dobre wieści dla inwestorów –  do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego lub letniskowego nie jest wymagane pozwolenie na budowę – wystarczy samo zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu. Dzięki nowemu prawu inwestor zyskuje gwarancję szybszego i usprawnionego procesu budowlanego.

Zgłoszenie budowy

Budowa domu lub innego obiektu na podstawie zgłoszenia dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej zabudową oraz które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Od momentu złożenia zgłoszenia, urząd ma 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu. Jeżeli tego nie uczyni inwestor może rozpocząć pierwsze prace budowlane.

Do zgłoszenia budowy domu do urzędu niezbędne są, tak jak dotychczas, cztery egzemplarze projektu budowlanego. Nowelizacja znosi obowiązek dołączania oświadczeń o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną.

Co można wybudować bez pozwolenia:

  • domy jednorodzinne

  • parterowe budynki gospodarcze: garaże, altany, ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni do 35 m2

  • parterowe domki letniskowe do 35 m2

  • wiaty do 50 m2 

  • szamba do 10 m3 

  • baseny i oczka wodne do 50 m2 

  • zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz zatoki parkingowe przy tych drogach

Ważne!

Nowelizacja dotyczy także zniesienia konieczności występowania o pozwolenie na przebudowę obiektów niewykraczających poza obszar inwestycji. Ważnym obostrzeniem jest także zapis mówiący o tym, że łączna liczba obiektów niewymagających pozwolenia na budowę nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki oraz jednego na każde 500 m2 w przypadku domków letniskowych do 35 m2.

Nowe przepisy już od czerwca 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisana 16 marca br. wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a zmiany dotyczące rejestrów budowlanych – od 1 stycznia 2016 r.

30.06.2015