Jak kupować?

Wystarczy przesłać do nas wypełniony druk zamówienia, który można znaleźć w opisie każdego z projektów.

Po otrzymaniu przez nas zamówienia w przeciągu 24h lub w najbliższy dzień roboczy skontaktujemy się z Państwem telefonicznie i/lub emailowo potwierdzając treść zamówienia.

Zamówiony projekt jest dostarczany w 4 egzemplarzach.

Zamawiający ma prawo do jednorazowego wykorzystania projektu - autorskie prawa majątkowe do projektu przysługuj ą j ego twórcy.

Czas dostarczenia projektu od momentu przyjęcia zamówienia - do 7 dni roboczych + czas trwania przesyłki (polecony priorytet lub kurier).

Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane Kupującego podane w formularzu zamówienia będą błędne lub niepełne.

W chwili odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki, a w przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia do niezwłocznego kontaktu ze Sprzedającym.